Gizlilik Politikası

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz, firmamıza ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. SPAX International GmbH & Co. KG (bundan böyle "SPAX," "SPAX International," "biz" veya "bizim" olarak anılacaktır), kullanıcıların verilerinin güvenliğine ve veri koruma yasalarına uymaya büyük önem vermektedir.

SPAX web sayfaları, bu gizlilik ilkeleri kapsamında olmayan diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantı içerebilir. Bu sayfaların operatörleri tarafından toplanabilecek veriler, bilgimizin ve etki alanımızın ötesindedir. Her bir web sitesinin veri koruma bildiriminden bu bilgilere erişilebilir.

Burada, verilerinizi nasıl ele aldığımızla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

İçindekiler

 1. Tanımlar
 2. Anonim Veri Toplama
 3. Takip Çerezleri ve Google Hizmetlerinin Kullanımı
 4. Sosyal Medyanın Kullanımı
 5. Bu Web Sitesindeki Hizmetler
 6. Veri Aktarımı
 7. Profilleme Dahil Otomatik Karar Verme Varlığı
 8. Saklama Süresi
 9. Teknik Güvenlik
 10. Veri İşlemeye İlişkin Hukuki Dayanak
 11. Reşit Olmayanlara İlişkin bildiriminden
 12. Rights of the Data Subjects
 13. Harici Veri Koruma Kurumu Sorumlu Ofisi ve İletişim Bilgiler

1. Tanımlar

Gizlilik Bildirimi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) şartlarına dayanmaktadır.

 • "Kişisel veri" tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir (GDPR Madde 4 (1)). Kişisel verileriniz, ana verileriniz (adınız ve soyadınız, adresiniz ve doğum tarihiniz), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi), fatura bilgileriniz (banka bilgileri) gibi bilgilerinizi ve daha fazlasını içerir.

 • "İşleme faaliyeti", otomatik yöntemlerle olsun veya olmasın, kişisel veri veya kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen toplama, elde etme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, okuma, arama, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma veya kullanıma sunma, uyumlaştırma ya da birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisidir;

 • "Veri sahibi", kişisel verileri kontrolör veya işlemden sorumlu kişi tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

 • "Kontrolör", tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kuruluş veya diğer organları anlamına gelir. Bu tür işlemenin amaç ve araçlarının AB yasaları veya Üye Devletlerin yasaları tarafından belirlenmesi durumunda, kontrolör veya bu kişinin atanması için özel kriterler AB veya ulusal yasalar uyarınca sağlanabilir.

 • "İşlemci", kişisel verileri kontrolör adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, tüzel kişi veya başka bir organı anlamına gelir.

 • "Alıcı", üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kişilik veya başka bir organı anlamına gelir. Ancak, AB veya ulusal yasalar uyarınca belirli bir sözleşme ile ilgili olarak kişisel veri alabilen yetkililer lehdar olarak değerlendirilmez.

 • "Üçüncü taraf" veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör ya da işleyicinin doğrudan yetkisi altında, kişisel verileri işleme yetkisi bulunan kişiler haricindeki bir gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kuruluşu veya organıdır.

 • "Rıza", veri sahibi tarafından bir beyan yoluyla ya da açık bir onay eylemiyle, ilgili kişiye veri sahibinin kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine konusunda onay verdiğini gösteren herhangi bir gönüllü ve açık ifade anlamına gelir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

İnternet sayfalarımız temelde herhangi bir kişisel veri sağlamadan kullanılabilir. Bununla birlikte, web sitemiz aracılığıyla firmamızdan özel hizmetler kullanmak isterseniz, kişisel verilerinizin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu işlem için yasal bir dayanak yoksa genellikle veri sahibinin onayını alırız.

İçindekiler sayfasına dön


2. Anonim Veri Toplama

Sitemizi, kendiniz hakkında aktif olarak bilgi vermeden ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web sitesine her erişimde kullanılan bilgisayarın IP adresi, İnternet servis sağlayıcınızın adı, kullanılan işletim sistemi, bizi ziyaret ettiğiniz web sitesi, ziyaretin tarihi ve süresi veya istenen dosyanın adı gibi bilgileri, ayrıca güvenlik nedeniyle, örneğin, 7 günlük bir süre boyunca web sayfalarımızdaki saldırıları tespit etmek için, otomatik olarak kaydederiz (sunucu günlük dosyaları). Bu veriler yalnızca hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla değerlendirilir ve sizinle ilgili herhangi bir sonuca varılmasına izin vermez. Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez. Verileri işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) 'dir. Verileri aşağıdaki amaçlarla işleriz ve kullanırız: 1. SPAX web sayfalarının sağlanması, 2. Web sayfalarımızın iyileştirilmesi ve 3. Hataların/arızaların ve web sayfalarının kötüye kullanımının önlenmesi ve tespiti. Bu veri işleme türü ya SPAX web sitesi kullanım sözleşmesini yerine getirmek için kullanılır ya da SPAX web sitesinin işlevselliğini ve düzgün çalışmasını sağlamak ve web sayfalarını kullanıcı ihtiyaçlarına uyarlamak konusunda meşru bir menfaatimiz vardır.

İçindekiler sayfasına dön


3. Takip Çerezleri ve Google Hizmetlerinin Kullanımı

Web sitemizi ziyaret için çekici hale getirmek ve bazı işlevlerin kullanımını sağlamak için sayfalarımızda çerez (cookies) teknolojisini kullanıyoruz. Bu, SPAX web sitesini kullanan herkesin giriş ve diğer kullanım bilgilerinin saklanması ve alınması için kullanılan standart bir internet teknolojisidir. Çerezler, örneğin web sayfalarımızın cihazınıza uyarlanmış bir formatta görüntülenebilmesi için, kullanıcı tercihlerini saklamamızı sağlayan cihazınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız bazı çerezler tarayıcı oturumunun sonunda, yani tarayıcınızı kapattıktan sonra (oturum çerezleri olarak adlandırılır) silinir. Diğer çerezler cihazınızda kalır ve bir sonraki ziyaretinizde biz veya bağlı kuruluşlarımızın tarayıcınızı tanımasına izin verir (kalıcı çerezler).

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgi sahibi olacak ve belirli durumlarda veya genel olarak kabul veya reddetme konusunda ayrı ayrı karar verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Web sitelerinin bilgisayarınızda sakladığı verileri kaldırmak için daha sonra çerezleri silmeniz de mümkündür. Bununla ilgili talimatları internette kolayca bulabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmak, SPAX web sayfalarının işlevselliğinde bazı kısıtlamalara neden olabilir.

3.1 Google Analytics Kullanımı

Bu web sitesinde, Google Analytics web analiz hizmeti işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD'dir. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınız konusunda analiz yapılmasını sağlayan metin dosyaları olan "Çerezler"i kullanır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili çerezler tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google tarafından ABD'deki sunuculara iletilir ve orada saklanır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasalarca gerekli olması halinde veya üçüncü taraflar bu verileri Google adına işliyorsa bu bilgileri üçüncü taraflara da aktarır.

Çerezlerin Yüklenmesini Önleme

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, sizinle ilgili verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla ve şekilde Google tarafından işlenmesine izin vermiş olursunuz.

IP Anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmeden önce Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer tarafları içinde Google tarafından kısaltılacaktır.

Veri Toplamaya Muhalefet

Sayfaları görüntülediğinizde Google'ın tarayıcınızdan veri almasını istemiyorsanız, Google Analytics'in kapsamı dışında kalma bağlantısını burada bulabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google'ın, sayfaları görüntülediğinizde tarayıcınızdan veri almasını istemiyorsanız, Google Analytics'in kapsamı dışında kalma bağlantısını burada bulabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bu eklenti, tarayıcının analiz kodu istemesini önler, böylece sayfaya erişildiğinde Google hiçbir veri almaz. Eklenti yalnızca Internet Explorer 7 ve 8, Firefox 3.x ve Chrome için kullanılabilir. Google'a göre, kurulumdan sonra tarayıcı Google Analytics komut dosyasını engellemektedir. Kullanım Şartları ve Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.google.com/analytics/terms/de.html veya http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html adresini inceleyin.

Bu web sitesinde, IP adreslerinin anonimleştirilmiş şekilde toplanması (IP maskeleme) için Google Analytics'in "gat.anonymizeIp" kodu ile genişletildiğini unutmayın.

Google Analytics'te Demografik Veriler

Bu web sitesi Google Analytics'in “demografi özelliğini” kullanmaktadır. Sonuç olarak, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarına ilişkin ifadeler içeren raporlar üretilebilir. Bunlar Google ve üçüncü taraf ziyaretçi verilerinden alınan ilgi alanına dayalı reklamcılık verileridir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu özelliği istediğiniz zaman Google Hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya "Karşılıklı Veri Toplanması" bölümünde ana hatlarıyla belirtildiği şekilde verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

3.2 Google Haritalar'ı Kullanma

Harita görüntülemek ve navigasyon haritaları oluşturmak için Google Haritalar'ı kullanıyoruz. Google Maps servisi, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir.

Bu web sitesini kullanarak, Google, temsilcilerinden biri veya üçüncü tarafları tarafından toplanan ve sizin girdiğiniz bilgilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Google Haritalar'ın Kullanım Şartlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ayrıntılı bilgilere google.de Gizlilik Merkezi'nden ulaşabilirsiniz: Şeffaflık ve seçeneklerle birlikte gizlilik politikasına https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

İçindekiler sayfasına dön


4. Sosyal Medya Kullanımı

4.1 Facebook Kullanımı

Web sayfalarımızda Facebook hizmetinin işlevleri bulunmaktadır. Sağlayıcı, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD'dir. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, bağlantı, tarayıcınızla Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook, sitemizi ziyaret bilgileriniz ile IP adresinizi alır. Facebook hesabınıza açıkken Facebook "Beğen" düğmesini tıklarsanız, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize ilişkilendirebilirsiniz. Bu, Facebook'un web sitemize yapılan ziyaretleri kullanıcı hesabınıza atamasına izin verir. Web sayfalarının sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği ve Facebook tarafından kullanımına ilişkin bilgimiz olmadığını belirtiyoruz. Daha fazla bilgi için https://de-de.facebook.com/policy.php adresindeki Facebook Gizlilik İlkeleri'ni inceleyebilirsiniz.

Facebook'un sayfalarımızı ziyaretinizin Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

4.2 Twitter Kullanımı

Web sayfalarımızda Twitter hizmetinin işlevleri bulunmaktadır. Bu özellikler Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD'den elde edilebilir. Twitter ve "Re-Tweet" işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web sayfaları Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılarla paylaşılır. Veriler ayrıca Twitter'a da aktarılmaktadır. Web sayfalarının sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği ve Twitter tarafından kullanımına ilişkin bilgimiz olmadığını belirtiyoruz. Daha fazla bilgi için https://twitter.com/privacy adresindeki Twitter Gizlilik İlkeleri'ni inceleyebilirsiniz. Twitter'daki Gizlilik ayarlarınızı https://twitter.com/account/settings adresindeki hesap ayarlarından değiştirebilirsiniz.

4.3 XING kullanımı

Web sayfalarımızda XING ağının işlevleri bulunmaktadır. Sağlayıcı, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya'dır. XING özellikleri içeren sitelerimizden birini her ziyaret edişinizde, XING sunucularına bağlanır. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir kişisel veri depolanmaz. Özellikle, hiçbir IP adresi kaydedilmez ve kullanım davranışı değerlendirilmez. Veri koruma ve XING Paylaşımı butonu hakkında daha fazla bilgi için https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresindeki XING Gizlilik İlkeleri'ni inceleyebilirsiniz.

4.4 YouTube Kullanımı

Web sayfalarımızda, Google tarafından işletilen YouTube hizmetinin işlevleri bulunmaktadır. Site, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD tarafından işletilmektedir. YouTube etkin sitelerimizden herhangi birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bağlanırsınız. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir.

YouTube hesabınıza giriş yaptığınızda YouTube, gezinme davranışlarınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanır. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak engelleyebilirsiniz.

Kullanıcı verilerinin nasıl işleneceği hakkında daha fazla bilgi için https://www.google.de/intl/de/policies/privacy adresindeki YouTube Gizlilik İlkeleri'ni inceleyebilirsiniz.

4.5 Instagram Kullanımı

Web sayfalarımızda Instagram hizmetinin işlevleri bulunmaktadır. Bu özellikler Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD tarafından sağlanmaktadır. Instagram hesabınızda oturum açtığınızda, Instagram butonunu tıklayarak sayfalarımızın içeriğini Instagram profilinizle ilişkilendirebilirsiniz. Bu işlem, Instagram'ın sayfalarımıza yapılan ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Web sayfalarının sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından kullanımına ilişkin bilgimiz olmadığını belirtiyoruz. Daha fazla bilgi için https://instagram.com/about/legal/privacy/ adresindeki Instagram Gizlilik İlkeleri'ni inceleyebilirsiniz.

İçindekiler sayfasına dön


5. Bu Web Sitesindeki Hizmetler

5.1 Web Sitesine Kayıt / SPAX İndirme Portalı / SPAX Tasarım Yazılımı

Web sitemize üye olabilirsiniz. Kayıt işleminin amacı, içeriğin veya hizmetin niteliği nedeniyle yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik veya hizmetlerin ilgili kişiye sunulmasını sağlamaktır. Bu durumlarda aşağıdaki verileri toplarız: Selamlama, ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres ve ülke. Zorunlu olarak işaretlenmiş alanlardaki bilgiler kayıt için gereklidir; kalan ayrıntılar isteğe bağlıdır ve herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Web sitemize kayıt olarak, internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından size atanan IP adresi, kullanıcı, kaydolma tarihi ve saati kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin tek yolu bu olduğu düşüncesiyle depolanır ve ihtiyaç durumunda işlenmiş olabilecek suçların açıklığa kavuşturulmasını sağlayabilir. Bu anlamda kendi korunmamız için bu verilerin depolanması gerekmektedir. Bu veriler, aktarılması veya kolluk kuvvetlerine açıklanması yasal bir zorunluluk olmadıkça, asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Kullanıcılar, kayıt olduktan sonra kayıt için girdikleri kişisel verilerini herhangi bir zamanda değiştirmekte serbesttir veya verilerin kaydedilmesi konusunda yasal bir gereklilik altında olmadıkça, verilerini veri tabanımızdan tamamen silinmesini sağlayabilirler.

5.2 İletişim/İstek

Sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla bize sorularınızı gönderme olanağınız vardır. İletişim formunu kullanırsanız, belirli iletişim verileriniz (adınız, soyadınız, adresiniz, ülke ve e-posta) dahil girdiğiniz bilgiler (isteğinizin içeriği, isteğinizin konusu ve tarihi, bölge) takip sorularının yanı sıra, talebinizin işlenmesi amacıyla kaydedilirler. İzniniz olmadan bu bilgileri paylaşmayacağız. Veri toplama ve işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1)'dir.

İletişim formunda sizin tarafınızdan girilen veriler, bizden silmemizi isteyinceye veya verilerin saklanması için verdiğiniz onayı iptal edene veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığı (örneğin, isteğinizi tamamladıktan sonra) ana kadar tarafımızda saklanır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle veri saklama süreleri, bundan etkilenmez.

5.3 E-posta İletişimi

Bize e-posta yoluyla soru veya bilgi gönderdiğinizde, bilgilerinize (e-posta adresi, e-postanızın içeriği, e-postanızın konusu ve tarih) işleme amacıyla ve talep ve takip sorularının olması durumunda, iletişim bilgileriniz (ad, soyadı, telefon numarası, adres) dahil içerecektir. İzniniz olmadan bu bilgileri paylaşmayacağız. Veri toplama ve işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) 'dir.

Kullanıcı, iletim sırasında, e-postaların yetkilendirilmeden veya bildirilmeden okunabileceği veya değiştirilebileceğini bilmelidir. SPAX International, istenmeyen e-postaları (spam filtreleri) filtrelemek için yazılım kullanmaktadır. Spam filtresi, bir e-postadaki belirli özellikleri spam olarak yanlış tanımlayabilir ve ardından reddedebilir.

Girdiğiniz veriler, bizden silmemizi isteyinceye veya verilerin saklanması için verdiğiniz onayı iptal edene veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığı (örneğin, isteğinizi tamamladıktan sonra) ana kadar tarafımızda saklanır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle veri saklama süreleri, bundan etkilenmez.

5.4 Bültenimize Abonelik

Web sitemizdeyken şirket bültenimize abone olma seçeneğine sahipsiniz. Bunu, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı düzenli aralıklarla şirketimizin ürünler hakkında bilgilendirmek için kullanıyoruz. Bunu yapmak için sizden geçerli bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız var. Daha fazla veri toplanmaz veya sadece gönüllülük esasına göre toplanır. Yasal nedenlerden dolayı, bülten postaları ilk kez gönderilirken, ilgili kişi tarafından girilen e-posta adresine çift yönlü katılma prosedürü uygulanarak bir onay e-postası gönderilecektir. Bu verileri yalnızca bülten göndermek için kullanıyoruz ve üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Veri toplama ve işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1)'dir.

Bültene kaydolurken, internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından verilen ve kayıt sırasında kullandığınız bilgisayar sisteminin IP adresi ile kayıt tarihi ve saatini de saklarız. Bu verilerin toplanması, ileriki bir tarihte bir veri sahibinin e-posta adresini (olası) kötüye kullandığının anlaşılabilmesi için gereklidir ve bu nedenle bizim için koruma sağlar.

Size bülten göndermemizin yanı sıra verilerinizin ve e-posta adresinizin saklanmasına verdiğiniz onay, örneğin her bültende yer alan "Abonelikten Çık" bağlantısı kullanılarak herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İptal işleminizin, daha önce gerçekleştirilmiş olan veri işlemenin yasallığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Bülten almak amacıyla bize verdiğiniz veriler bültene aboneliğiniz iptal edilene kadar saklanır, iptal edildiğinde silinir.

5.5 Kariyer Alanı/Online Başvuru

Web sitemizdeki kariyer alanını kullanma ve/veya web sitesi üzerinden e-posta yoluyla başvuru gönderme seçeneğiniz vardır. Başvuru sürecini yürütmek amacıyla, başvuru sahiplerinin kişisel verileri (ana veriler, iletişim bilgileri, dil becerileri, mesleki geçmiş, nitelikler, deneyim ve üst mektubu, CV, sertifikalar vb.) toplanır ve işlenir. Veri işleme faaliyeti elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla sorumlu tarafa veya kontrolöre sunması durumunda geçerlidir. Veri İşleme kontrolörü bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yaptığında, iletilen veriler yasaya uygun olarak çalışma ilişkisini işlemek amacıyla saklanacaktır. Kontrolör tarafından adayla herhangi bir iş sözleşmesi yapılmazsa, silme işlemi kontrolörün diğer meşru menfaatlerini engellemedikçe, başvuru sahibine ret kararının bildirilmesinden altı ay sonra başvuru belgeleri silinir. Böyle bir durumda diğer meşru menfaat, örneğin, Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat mecburiyeti olabilir. Veri toplama ve işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1)'dir.

5.6 AB-GDPR Madde 13 Kapsamında 2018 Bahis Bilgileri Şartları.

Bilgi şartları PDF olarak buradan indirilebilir:
Almanca - 2018-05-04 Spax-Altenloh Informationspflichten Art. 13 DSGVO Tippspiel [PDF , ~220 KB]

AB-GDPR Madde 13 uyarınca bilgilendirme görevleri PDF olarak aşağıdaki adresten indirilebilir:
İngilizce - 2018-05-04 AB-GDPR Madde 13 uyarınca Spax-Altenloh bilgilendirme görevleri [PDF, ~316 KB]

İçindekiler sayfasına dön


6. Verilerin İletilmesi

6.1 Verilerin SPAX International'da Dahili Olarak İletimi

Sözleşmeye bağlı veya yasal yükümlülükleri karşılamak maksadıyla verilerinizi dahili olarak yönetime, insan kaynaklarına, çalışma konseyine ve bordro birimine iletiriz. Verileriniz, ilgili veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak yalnızca bu amaç için gerekli olduğu ölçüde aktarılır veya ifşa edilir.

6.2 Grup İçinde İletim

SPAX International, dünya çapında faaliyet gösteren, Almanya merkezli bir şirkettir. Bize gönderdiğiniz veriler, Almanya'daki merkezi müşteri veri tabanımızda saklanır ve yönetim amacıyla grup içinde paylaşılır. Grup içinde veri alışverişi yapılıyorsa, bu bir sözleşmenin yerine getirilmesi maksadıyla veya web sayfaları için bir kullanım şartı olarak yapılacaktır. Bu bilgilerin dahili, idari amaçlar için paylaşılmasında bir menfaat de söz konusu olabilir. Verilerinizin işlenmesi Avrupa dışında, örneğin Hindistan, Brezilya, Rusya, Çin, İsviçre, Singapur veya ABD'de gerçekleşirse, verilerin iletimi tüm geçerli veri koruma yasalarına ve özellikle de GDPR Madde 44'e uygun olarak gerçekleştirilir.

6.3 Üçüncü Taraflara İletim

Uygulama ve hizmetlerimizi ("sipariş işlemcileri“ olarak adlandırılan) sağlayabilmek için bize harici hizmet sağlayan bazı üçüncü taraflara verilerinizi aktarıyoruz. Bunlara bülteni hizmetleri, BT sağlayıcıları, vergi dairesi vb. örnek verilebilir. Diğer üçüncü taraflara iletim, yükümlülüklerimizi (yetkililer, bankalar, sosyal güvenlik kurumları, vb.) yerine getirmek için de gerçekleştirilebilir. Üçüncü taraflar verileri yalnızca talimatlarımıza uygun olarak işler ve bu verileri kabul edilen amaçlar dışında kendi ticari amaçları için kullanmaları yasaktır.

Tedbir nedeniyle, yasayla ya da yürürlükteki yasalar uyarınca, devam etmekte olan bir yasal işlem sırasında bunu yapmamız gerekiyorsa, kişisel verileri açıklamak zorundayız (GDPR Madde 6 (1) (f)).

Kişisel bilgilerinizi yalnızca şu durumlarda üçüncü taraflarla paylaşırız:

 • GDPR Madde 6 (1)(1)(a) kapsamında bunun için açık onay verdiğinizde;

 • GDPR Madde 6 (1)(1)(f) kapsamında belirtilen yasal taleplerin ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması için paylaşım gerekli ise ve verilerinizi ifşa etmeme konusunda meşru, hakim bir menfaatiniz olduğunu varsaymak için hiçbir neden yoksa;

 • GDPR Madde 6 (1)(1 )(c) kapsamında yasal bir zorunluluk varsa; ve

 • GDPR Madde 6 (1)(1 )(b) kapsamında, sizinle sözleşmeye dayalı ilişkiler kurmak için buna yasal olarak izin verilmişse ve gerekli ise.

Verilerinizin işlenmesi Avrupa dışında, örneğin Hindistan, Brezilya, Rusya, Çin, İsviçre, Singapur veya ABD'de gerçekleşirse, verilerin iletimi tüm geçerli veri koruma yasalarına ve özellikle de GDPR Madde 44'e uygun olarak gerçekleştirilir.

6.4 Üçüncü Bir Ülkeye veya Uluslararası Kuruluşa İletim

Veriler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılmaz.

İçindekiler sayfasına dön


7. Profilleme Dahil Otomatik Karar Verme Varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profillemeden kaçınıyoruz.

İçindekiler sayfasına dön


8. Saklama Süresi

Prensip olarak, çevrimiçi hizmetimizi ve ilgili hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu sürece veya Avrupa direktif ve yönetmelikleri veya kontrolörün tabi olduğu başka bir yasa koyucunun yasa veya yönetmeliklerinin gerektirdiği sürece verilerinizi saklıyoruz. Diğer tüm durumlarda, yasal yükümlülüklere uymak için saklamamız gerekebilecek bilgiler haricinde kişisel bilgilerinizi toplanma nedeni tamamlandıktan sonra sileriz (örneğin, sözleşmeler gibi vergi ve ticari saklama gereklilikleri ve faturaları belirli bir süre saklamamız zorunludur).

9. Teknik Güvenlik

SPAX International, yönettiğimiz verileri yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri kullanır. Güvenlik önlemlerimizi teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli günceller ve geliştiririz.

Bu sitede, güvenlik amacıyla ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz talepler gibi hassas içeriğin iletimini korumak için tarayıcınız tarafından desteklenen en yüksek şifreleme düzeyiyle birlikte Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu genellikle 256 bitlik bir şifrelemedir. Tarayıcınız 256 bit şifrelemeyi desteklemiyorsa, bunun yerine 128 bit v3 teknolojisini kullanacağız. Web sitemizdeki bir sayfanın, şifreli olarak iletilip iletilmediğini tarayıcınızdaki adres satırının "http://"'den "https://"' ye ve kilit simgesine değişmesi ile tespit etmeniz mümkündür.

SSL şifrelemesi etkinse, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin, e-posta yoluyla iletişim için) güvenlik açıkları olabileceğini bildiririz. Verilerin üçüncü tarafların erişiminden tamamen korunması mümkün değildir.

İçindekiler sayfasına dön


10. Veri İşlemeye İlişkin Yasal Dayanak

Belirli bir veri işleme maksadıyla onay aldığımız veri işleme faaliyetleri için şirketimizin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (I)(a)'dir.

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise, örneğin, mal tedarik etmek veya diğer hizmetleri veya iade hizmetlerini sağlamak için gerekli işlemlerde gerekiyorsa, veri işlemenin dayanağı GDPR Madde 6 (I)(b)'dir. Aynı husus, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesinde önlem almak maksadıyla gereken veri işleme faaliyetleri için de geçerlidir.

Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabiyse, veri işlemenin dayanağı GDPR Madde 6 (I)(c)'dir.

Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin, tesislerimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortasının veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda böyle bir durum söz konusudur. Bu durumda veri işleme faaliyetinin dayanağı GDPR Madde 6 (I)(d)'dir.

Son olarak, veri işleme faaliyetlerinin dayanağı GDPR Madde 6 (I)(f)'dir. İlgili kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri üstün gelmediği sürece, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işleme faaliyeti gerektiğinde, yukarıdaki yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işlemlerin yasal dayanağı bu maddedir. Kişisel verilerin işlenmesinin dayanağı GDPR Madde 6 (I)(f) ise, işimizi tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin yararına yapmak meşru menfaatimizdir.

Kişisel verilerin hazırlanması için yasal veya sözleşmeye bağlı hükümler; sözleşmenin imzalanması gerekliliği; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; kişisel verileri sağlamamanın olası sonuçları

İşbu bildirim ile, kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasa gereği (ör. vergi düzenlemeleri) olduğunu veya ayrıca sözleşme hükümlerinden (örneğin, sözleşme tarafları hakkındaki bilgiler) kaynaklandığını bildiririz. Bazen, bir kişinin bir sözleşme imzalamak için daha sonra bizim tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verilerini sağlaması gerekebilir. Örneğin, veri sahibi ile şirketimiz bir sözleşme yaptığında bize kişisel verilerini vermesi gerekmektedir. Kişisel verilerin sağlanmaması, ilgili kişiyle yapılan sözleşmenin tamamlanamayacağı anlamına gelir. Veri sahibi tarafından hazırlanan herhangi bir kişisel veri öncesinde, ilgili kişinin çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmesi gerekir. Çalışanlarımız her bir duruma göre kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığını veya sözleşme imzalanması gerekip gerekmediği, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanmaması durumunda hangi sonuçların olabileceği konusunda bilgilendirecektir.

İçindekiler sayfasına dön


11. Reşit Olmayanlara İlişkin Bildirim

Bu çevrimiçi teklif 16 yaşın altındaki çocuklar için geçerli değildir. Henüz 16 yaşını tamamlamayan kişiler, herhangi bir kişisel verisini SPAX International GmbH & Co. KG ile ebeveynlerinin veya velilerinin rızası olmadan paylaşamaz.

İçindekiler sayfasına dön


12. Veri Sahibinin Hakları

Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • GDPR Madde 15 kapsamında, tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Özellikle, veri işlemenin amaçları, kişisel veri kategorisi, verilerinizin açıklandığı veya açıklanacağı alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme hakkı, silme, veri işlemede kısıtlama veya bunun istenmemesi, şikayet etme hakkının varlığı, tarafımızdan toplanmadıysa verilerinizin kaynağı, ve profilleme dahil otomatik karar vermenin varlığı ve uygun olduğunda, bunlarla ilgili detayları hakkında anlamlı bilgiler bilgi talep edebilirsiniz;

 • GDPR Madde 16 kapsamında, tarafımızdan saklanan kişisel verilerdeki hatalı verilerin derhal düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep edebilirsiniz;

 • GDPR Madde 17 kapsamında, hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veri işleme faaliyetinin ifade ve bilgi özgürlüğü hakkımızın kullanılması veya kamu yararı nedeniyle veya yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savunulmasının gerekli olması durumları hariç, hakkınızda sakladığımız kişisel verileri silmemizi talep edebilirsiniz;

 • GDPR Madde 18 kapsamında, kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından itiraz edilmesi halinde, işleme faaliyetinin yasa dışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz etmesi ve artık verilere ihtiyacımız olmaması durumunda, bununla birlikte, yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savunulması için buna ihtiyacınız olması durumunda veya GDPR Madde 21 kapsamında veri işleme faaliyetine itiraz etmeniz durumunda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz;

 • GDPR Madde 20 kapsamında, bize sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde alabilir veya başka bir denetleyiciye aktarılmasını (Veri Taşınabilirliği) isteyebilirsiniz;

 • GDPR Madde 21 kapsamında, özel durumunuz nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesine itirazınız olması şartıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz veya kişisel verileriniz GDPR Madde 6(1)(1)(f) uyarınca meşru menfaatlere dayanılarak işleniyorsa itiraz doğrudan postaya yönlendirilebilir. İkinci durumda, herhangi bir özel durum belirtmeksizin genel bir itiraz hakkınız vardır, bu tarafımızdan uygulanmaktadır;

 • GDPR Madde 77 kapsamında, bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz. Kural olarak, olağan ikamet yerinize veya iş yerinize yakın denetim makamıyla iletişime geçebilirsiniz.

Veri İşleme Faaliyeti Konusundaki İzninizin İptali

Bazı veri işleme faaliyetleri yalnızca sizin izninizle mümkündür. İstediğiniz zaman onayınızı iptal etme seçeneğiniz vardır. Bunu yapmak için bize e-posta yoluyla datenschutz@altenloh.com adresine resmi olmayan bir mesaj gönderin. İptal işleminin yürürlüğe girmesine kadar devam eden veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

İçindekiler sayfasına dön


13. Harici Veri Koruma Dairesi'nin Sorumlu Organı ve İletişim Bilgileri

Sorumlu Organ:

SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Straße 71 - 77

58256 Ennepetal

Tel .: +49 2333 799-0

e-posta: datenschutz@altenloh.com

Harici veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri:

Stefan Fischerkeller

Deutsche Datenschutzkanzlei

Tel .: +49 7542 / 94921-01

e-posta: fischerkeller@ddsk.de

İçindekiler sayfasına dön


SPAX Haber Bülteni

Newsletter

SPAX hakkında en güncel haberleri e-mail olarak almak için SPAX haber bültenine hemen şimdi kayıt olun.

Şimdi abone olun

İletişim

Kontakt

Lütfen bizimle iletişime geçin. Sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız.

İletişim formu